Startblokken

 

De leidsters van peuterspeelzaal ’t Kruimeltje maken gebruik van het programma Startblokken, dit biedt de leidsters nog meer mogelijkheden om op speelse wijze doelgericht te werken aan de ontwikkeling van peuters. Door het jaar heen wordt er gewerkt aan de hand van een aantal thema’s zoals Herfst, Bakker, Feest. Als het maar aansluit bij de belevingswereld van de peuter. De speelzaal wordt dan in de sfeer van het thema ingericht en in de hoeken kan gespeeld worden met materialen die betrekking hebben op het thema.

Ook wordt er op allerlei manieren gewerkt aan woorden en begrippen die met het thema te maken hebben. De verhaaltjes en liedjes worden passend bij het thema gekozen, evenals de werkjes die in deze periode worden gemaakt. Door de regelmatige herhaling leren de peuters op deze manier spelenderwijs een groot aantal woorden en begrippen. Op de peuterspeelzaal wordt door de leidsters met de kinderen uitsluitend Nederlands gesproken.

Elk kind heeft zijn eigen tempo van ontwikkeling en dat is heel normaal. Net zo min als elke peuter tegelijk loopt, praat het ene kind ook eerder dan het andere. Heeft uw kind hier extra aandacht bij nodig, dan kan dat.