Werkwijze

WAT DOEN WE?

Spelen, spelen en nog eens spelen. Dat is wat er hoofdzakelijk op ’t Kruimeltje gebeurt. Want daar is de speelzaal immers voor bedoeld. Spelenderwijs leren kinderen zo samen te spelen met andere kinderen, woordjes, liedjes en allerlei begrippen zoals groot - klein, hoog - laag, warm - koud en nog veel meer.

De kring is een vast onderdeel op elk dagdeel. Elk dagdeel beginnen we met gebed in de kring. Dit is het moment waarop we aandacht besteden aan de Bijbelverhalen. We laten de kinderen kennis maken met het Woord van God door hen op eenvoudige wijze de Bijbelverhalen te vertellen en er liedjes bij te leren.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, bieden we de peuters op de speelzaal veelzijdige en bij hun leeftijd passende spelmogelijkheden aan. In de speellokalen zijn diverse hoeken ingericht waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Zo is er een huishoek, een leeshoek en een bouwhoek. Ook maken de peuters kennis met verschillende materialen op creatief gebied zoals papier, klei, verf, plaksel, etc.

Zowel buiten als binnen proberen we de kinderen volop gelegenheid te bieden om te klauteren en te klimmen, te hollen en te fietsen. De tweede kring is ook een vast onderdeel op elk dagdeel. Dit is het moment waarop verhaaltjes worden voorgelezen, liedjes worden gezongen m.b.t. het thema en verjaardagen worden gevierd.

In het pedagogisch beleidsplan is vastgelegd welke visie en pedagogische doelen de peuterspeelzaal heeft en hoe dit tot uitvoer wordt gebracht. Dit plan kunt u op de peuterspeelzaal inzien of u kunt het digitaal inzien door op onderstaande link te klikken:

 Pedagogisch beleidsplan in PDF