VVE

Voor- en vroegschoolse educatie
Voor- en vroegschoolse educatie is er voor alle peuters die wat extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn in de taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en/of motorische ontwikkeling. Ook zijn er kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben of waarvan de thuissituatie moet worden ontlast.
Peuters die extra ondersteuning nodig hebben, bieden we de mogelijkheid vier dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen. Dit kan onder andere op advies van de JGZ verpleegkundige of arts die hier tijdens het bezoek aan het consultatiebureau met de ouders over zal praten. Wanneer de pedagogisch medewerker zorgen heeft rondom een peuter zal zij in overleg met ouders de JGZ verpleegkundige inschakelen. De vier dagdelen vinden op vier verschillende dagen plaats (zie ‘groepsindeling’). Op die dagdelen zijn er twee professionele leidsters op de groep waarvan één de mentor is van de VVE kinderen. De VVE mentor wordt het vaste contactpersoon met ouders en draagt zorg dat de ontwikkeling van het kind nauwgezet wordt gevolgd. Daarnaast is de VVE mentor verantwoordelijk voor het dossier van het kind, de VVE mentor voert de gesprekken met ouders en neemt de toetsen af. Alle gegevens worden verzameld in een dossier. De VVE mentor heeft frequent contact met het kind en brengt samen met het kind tijd door. De VVE mentor zet haar kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om het kind te helpen zijn/haar ontwikkelingsdoelen te bereiken.
De ontwikkelingsdoelen omvatten de volgende vier gebieden;
• Taal
• Rekenen
• Motorische ontwikkeling
• Sociaal emotionele ontwikkeling

Ouders/verzorgers nemen daarnaast deel aan VVE Thuis, waarbinnen zij handvatten krijgen hoe zij in de thuissituatie deze extra stimulans door kunnen zetten. De ouders/verzorgers worden verder door middel van de Peuterpost op de hoogte gehouden met welk thema de peuters bezig zijn. Hierin staan vaak ook de liedjes e.d.. Niet alleen leuk om te lezen, maar ook gezellig om thuis samen met uw peuter te zingen en te spelen.