VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij m.n. de taalontwikkeling, bieden we de mogelijkheid vier dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen. Dit kan onder anders op advies van de JGZ verpleegkundige of arts die hier tijdens het bezoek aan het consultatiebureau met de ouders over zal praten. De vier dagdelen vinden op vier verschillende dagen plaats (zie ‘groepsindeling’). Op die dagdelen zijn er twee professionele leidsters op de groep. Dat biedt ons nog meer mogelijkheden om de peuters, in met name de taalontwikkeling te stimuleren.

Ouders/verzorgers nemen daarnaast deel aan VVE Thuis, waarbinnen zij handvatten krijgen hoe zij in de thuissituatie deze extra stimulans door kunnen zetten. De ouders/verzorgers worden verder door middel van de Peuterpost op de hoogte gehouden met welk thema de peuters bezig zijn. Hierin staan vaak ook de liedjes e.d.. Niet alleen leuk om te lezen, maar ook gezellig om thuis samen met uw peuter te zingen en te spelen.