Inschrijven

AANMELDEN VAN UW PEUTER

Aanmelding en plaatsing
Voor informatie en inschrijving kunt u terecht op het kantoor van de peuterspeelzaal bij mevrouw Evelien Schuitemaker (0548 - 51 96 49 of opgavepeuters@peuterspeelzaalkruimeltje.nl). Zij is aanwezig op maandag- en donderdagmiddag van 13.45 - 15.15 uur.

Het is helaas niet mogelijk telefonisch of per e-mail uw peuter op te geven.

Wel mag u het volledig ingevulde inschrijfformulier downloaden van onze website en samen met het inschrijfgeld van € 10,- inleveren bij een van onze locaties. Graag persoonlijk overhandigen aan een van de leidsters. Dit kan alleen tijdens openingstijden van de peuterspeelzaal. U wordt dan later gebeld door Evelien over het tijdstip waarop uw kind kan worden geplaatst.

Voor het inschrijven van uw peuter bestaat geen minimum leeftijd. Om administratieve redenen is het echter wel fijn voor ons als u uw peuter voor hij/zij twee en een half jaar wordt, opgeeft bij de peuterspeelzaal.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Dit bedrag dient u bij aanmelding contant te betalen.

Plaatsing geschiedt op volgorde van leeftijd.

Juridisch zijn wij verplicht van de wettelijke vertegenwoordigers van een peuter een handtekening te vragen bij de inschrijving. In de meeste gevallen betreft dit 2 handtekeningen. U kunt om deze reden samen naar de inschrijving komen óf het inschrijfformulier na de inschrijving op een later moment met een extra handtekening bij ons inleveren. U kunt er ook voor kiezen onderstaand inschrijfformulier vooraf in te vullen en beiden te tekenen. Wij ontvangen u dan graag met het ingevulde formulier tijdens het inschrijfmoment. Wilt u ook de BSN-nummers van uzelf en uw kind meebrengen?

>> Inschrijfformulier in PDF

Ouderbijdrage


Wij hanteren voor 2019 een bruto-uurprijs van € 8,34, hierover ontvangt u kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie. Wij factureren 10 maanden van 20 uur. De maanden juli en augustus factureren wij niet. De hoogte van de kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie die u ontvangt is inkomensafhankelijk. Een proefberekening voor het te ontvangen bedrag kinderopvangtoeslag kunt u maken op de site van de belastingdienst/toeslagen. Doordat de overheid de kinderopvangtoeslag in 2019 heeft verhoogd, zijn de netto kosten in 2019 lager geworden ten opzichte van 2018.


Bijgaand een globaal overzicht van de bruto- en nettokosten voor het jaar 2019.

>> Kostenoverzicht 2019

Voor meer informatie over de ouderbijdrage kunt u bellen naar Korelon: 078-6124165. Zij verzorgen de financiële administratie voor 't Kruimeltje.

Het bedrag dient gedurende 10 maanden te worden betaald. De eerste keer dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt wordt de automatische incasso in werking gezet en zal de bijdrage automatisch worden afgeschreven. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, wordt de machtiging automatisch stop gezet.