Inschrijven

AANMELDEN VAN UW PEUTER

 

Nieuw:

Vanaf september 2019 bieden wij de mogelijkheid aan peuters in de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar om te starten met 1 morgen in de week in een reguliere groep. Uw peuter hoeft dan op 2,5 jarige leeftijd niet overgeplaatst te worden naar een andere groep, maar blijft in dezelfde groep. Vanaf 2,5 jaar (of eerder als u dat wenst en er plek is) wordt dan het tweede dagdeel ingepland.

Aanmelding en plaatsing

Voor informatie en inschrijving kunt u terecht op het kantoor van de peuterspeelzaal bij Evelien Schuitemaker (0548 - 51 96 49 of peuteradministratie@peuterspeelzaalkruimeltje.nl). Zij is aanwezig op maandag- en donderdagmiddag van 13.45 - 15.15 uur.

Het is helaas niet mogelijk telefonisch of per e-mail uw peuter op te geven.

Wel mag u het volledig ingevulde inschrijfformulier downloaden van onze website en inleveren bij een van onze locaties. Graag persoonlijk overhandigen aan een van de leidsters. Dit kan alleen tijdens openingstijden van de peuterspeelzaal. U wordt dan later gebeld door Evelien over het tijdstip waarop uw kind kan worden geplaatst.

Voor het inschrijven van uw peuter bestaat geen minimum leeftijd. Om administratieve redenen is het echter wel fijn voor ons als u uw peuter voor hij/zij twee en een half jaar wordt, opgeeft bij de peuterspeelzaal.

Plaatsing geschiedt op volgorde van leeftijd.

>> Inschrijfformulier in PDF

Rondleiding

Wilt u een rondleiding op onze peuterspeelzaal? Dat is natuurlijk mogelijk. Bel voor een afspraak (0548-519649) of stuur een e-mail naar: info@peuterspeelzaalkruimeltje.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te plannen.

Ouderbijdrage

Wij hanteren voor 2019 een bruto-uurprijs van € 8,34, hierover ontvangt u kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie. Wij factureren 10 maanden van 20 uur. De maanden juli en augustus factureren wij niet. De hoogte van de kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie die u ontvangt is inkomensafhankelijk. Een proefberekening voor het te ontvangen bedrag kinderopvangtoeslag kunt u maken op de site van de belastingdienst/toeslagen. Doordat de overheid de kinderopvangtoeslag in 2019 heeft verhoogd, zijn de netto kosten in 2019 lager geworden ten opzichte van 2018.

Bijgaand een globaal overzicht van de bruto- en nettokosten voor het jaar 2019.

>> Kostenoverzicht 2019

Het bedrag dient gedurende 10 maanden te worden betaald. De eerste keer dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt wordt de automatische incasso in werking gezet en zal de bijdrage automatisch worden afgeschreven. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, wordt de machtiging automatisch stop gezet.