Ouderinformatie

 

Klachten
Met wensen, opmerkingen of klachten over de peuterspeelzaal kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leidster. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met onze coördinator (tel. 0548-51 96 49).

Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit biedt de mogelijkheid tot een onafhankelijke klachtbehandeling. Voor 2018 heeft de peuterspeelzaal de klachtenvrijbrief mogen ontvangen. Deze kunt u inzien door op onderstaande link te drukken. Ook kunt u het klachtenregelement inzien wat wij hanteren.


›› Link naar de klachtenvrijbrief
›› Link naar het klachtenreglement

Pedagogisch Beleid
Wilt u meer weten van het Pedagogisch Beleid van de peuterspeelzaal, dan kunt u terecht bij de leidsters van de groep. Zij kunnen u een exemplaar van het Pedagogisch Beleidsplan ter inzage meegeven. Daarin staat precies beschreven hoe er op ‘t Kruimeltje gewerkt wordt. Of u kunt hier het pedagogisch beleidsplan bekijken.

›› Link naar het Pedagogisch Beleidsplan

Inspectie
Elk jaar wordt de peuterspeelzaal door de GGD Twente geïnspecteerd. Het rapport van de laatste inspectie ligt ter inzage op de peuterspeelzaal. U kunt hem ook op deze website bekijken door op onderstaande link te drukken.

›› Link naar het laatste inspectierapport locatie Zeven Peggenweg

›› Link naar het laaste inspectierapport locatie Veeneslagen


Informatieboekje
Tijdens de inschrijving op de peuterspeelzaal ontvangen de ouders een informatieboekje. Via onderstaande link kunt u de meeste recente versie bekijken.

›› Link naar het laatste informatieboekje

Meldcode
Op peuterspeelzaal 't Kruimeltje werken we met een 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' als er vermoedens zijn van geweld. Deze meldcode geeft aan hoe wij moeten handelen bij signalen die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling of een geweld– of zedendelict door een medewerker..

›› Link naar de meldcode