Overige informatie

Samenwerking Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Al vanaf de geboorte van uw kind heeft u te maken met een verpleegkundige van het consultatiebureau. De peuterleidsters hebben regelmatig overleg met deze verpleegkundigen. Mocht de peuterleidster iets bijzonders opvallen bij uw kind (bv. het vermoeden dat uw peuter slecht ziet of hoort) dan zullen zij uw toestemming vragen dit met de JGZ-verpleegkundige te bespreken. Verder zal de JGZ-verpleegkundige ongeveer 1x per twee maanden op de peuterspeelzaal aanwezig zijn voor een inloopspreekuur. U kunt dan met vragen over uw peuter bij haar terecht. Zie voor data het prikbord. Ook organiseert de peuterspeelzaal in samenwerking met verschillende instanties ouderavonden over allerlei onderwerpen.

Zorg Advies Teams (ZAT 0-4) 

Elke peuterspeelzaal heeft een eigen Zorg Advies Team. Het ZAT komt met vaste regelmaat bijeen en vormt zo een vaste zorgstructuur in en om de peuterspeelzaal. Zodoende kunnen we eventuele problemen vroegtijdig bespreken, de toegang tot de hulpverlening verbeteren en de lijnen tussen de verschillende instanties kort houden.

Risico Inventarisatie 

Op de peuterspeelzaal wordt jaarlijks een risico inventarisatie uitgevoerd. Dit voor de veiligheid van uw kind en de leidsters. Door deze inventarisatie zijn wij goed op de hoogte van gezondheid en veiligheid en kunnen we gericht werken aan passende oplossingen.

Overdrachtsformulier 

Dit is een formulier waarop de leidster de ontwikkeling op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, de motorische- en sociale ontwikkeling van uw peuter bijhoudt. Tijdens de periode dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, vult de leidster dit formulier twee keer in. Eén keer als uw peuter 3 jaar is en één keer vlak voordat uw kind naar de basisschool gaat. Daarna wordt het formulier met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Door ondertekening van het formulier geeft u aan ermee akkoord te gaan en dat het overdrachtsformulier met de peuter meegaat naar de basisschool.
Om de ontwikkeling van de peuters goed te kunnen volgen worden zij soms getoetst. Uiteraard gebeurt dit heel spelenderwijs. Via de leidsters wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten.

Inspectie

Jaarlijks worden beide locaties geinspecteerd door de GGD twente. De laatste inspectierapporten van beide vestigingen vind u hieronder.

Inspectierapport locatie Zeven Peggenweg

Inspectierapport VVE locatie Zeven Peggenweg

Inspectierapport locatie Veeneslagen

Inspectierapport VVE locatie Veeneslagen